Kaiapoi Pharmacy.

Kaiapoi Pharmacy

40 Charles Street

Kaiapoi

03 327 8069